Bewakers

Zorgbeveiliging

Er zijn drie hoofdactiviteiten in de zorgbeveiliging van de gezondheidszorg: ● Veiligheidspatrouille ● Veiligheidstoezicht ● Wachtdienst. Alvorens naar buiten te gaan, moeten bewakers hun veiligheid waarborgen. Naast de specifieke richtlijnen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, moeten beveiligers ook bepaalde gedragsregels volgen. Als het gaat om veiligheid patrouilleren, moet de beveiligingsbeambte eerst de faciliteit identificeren voordat hij in de zorgzone komt. De beveiligingsbeambte moet worden opgeleid om de verschillende mogelijkheden van de bewakers te identificeren. Wat niet te doen: Een beveiligingsbeambte mag niet in de faciliteit komen zonder deze regels volledig te begrijpen. Zij mogen ook niet de volgende ongeoorloofde regels volgen: ● Het terrein verlaten vóór het passeren van het toegangsbord ● Verboden voorwerpen bij zich dragen ● Parkeren binnen 50 m van de ingang, of binnen 25 m van het einde van de zorggang ● Het zorggedeelte betreden zonder toestemming van de directeur ● Het terrein betreden zonder toestemming van de directeur (15 dagen van tevoren vereist voor kleine faciliteiten) ● De faciliteit betreden vóór opening ● Het gebouw betreden zonder instructies of persoonlijke toestemming van de directeur (mits de volgende voorbehouden van toepassing zijn: de bewaker moet vooraf zijn geregistreerd voor gebruik door de directeur; de bewaker zal niet weerlegbaar zijn; identificatie moet eerst worden verstrekt en gecontroleerd; als een bewaker op enig punt is ontdekt, moet hij/zij de beveiligingsfunctionaris onmiddellijk op de hoogte stellen en de relevante informatie verstrekken voor evaluatie) Andere beperkingen: ● Verkiezingen zijn ten strengste verboden ● Blokkeren van nooduitgangen of branddeuren ● Schieten op personeel of bewakers ● Veroorzaken van schade van welke aard dan ook aan de faciliteiten, apparatuur, winkels, camerasystemen, of aan andere objecten (bijv. stallen, kooien voor huisdieren, schuimrubber speelgoed, haanracers, enz.) ● iemand toestaan een van de bovenstaande zaken te kraken, te controleren of er in te breken ● een alarm laten afgaan waarvoor het hoofd van de eenheid geen toestemming heeft gegeven ● onvoldoende gebruinde kleding uittrekken, of door hen in ondergoed het huisje betreden. Het is de veiligheidsagenten ten strengste verboden een ziekenhuis te betreden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

De faciliteit moet eerst worden geïnspecteerd en geverifieerd door het gekwalificeerde personeel van de politie. Na de inspectie moet worden gecertificeerd dat zij voldoet aan alle eisen en aan de veiligheidsvoorschriften. Tevens moet worden geïnspecteerd en gecertificeerd dat zij geschikt is voor het specifieke type van diensten en het werk en de mate van veiligheid en zorgbeveiliging van het personeel dat vereist is.

Nadat u alle vereiste documentatie hebt doorgenomen en uw lekenpersoneel de faciliteit volgens de gegeven normen heeft gecontroleerd, moet u overwegen om een alternatieve faciliteit te zoeken. Daarnaast kunt u het personeel vragen om de plaatselijke voorzieningen of andere opties te controleren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *