Landschapsarchitectuur en Arboretum:

Boomverzorging

Daaruit volgt dat het hoogste beroepsniveau een boomverzorger is, het daaropvolgende een hovenier, enzovoort.Dat is echter niet het geval. Uit een befaamd oeuvre van het Liverpool University Institute of Environment and Sustainability, getiteld Landscaping and Arboretum: a geography of the new landscape (Greening Britain, 1999) blijkt immers dat tuinieren in Groot-Brittannië een uiteenlopende beroepsgroep omvat, en niet alleen specialisten op het gebied van arboretum. Er worden vier verschillende categorieën onderscheiden: boomverzorger, landschapsarchitect, beheerder van landschapspraktijken en boomverzorger-softwareontwikkelaar. Dan is er nog een verdere opsplitsing, namelijk de ene praktijk onderzoekt de invloed van een habitat op een andere door een bewoningstechniek met oplegging van een stedelijk plantenverspreidingsplan. “Uit dat artikel: “De term landschapsarchitect is van toepassing op een geschoolde plantenbeoefenaar, zoals een botanicus, hovenier, ornitholoog, plantkundige of boompatholoog. landschapsarchitect computer. landschapsarchitectuur wordt gedefinieerd door de National Landscaping Strategy en omvat het ontwerp, de aanplant en de groeibesturing van landschapselementen, waaronder bomen, struiken, heggen, tuinen, plantvakken, vogelbaden, groentebedden en gazons. In combinatie met het woord landschap duikt bij landschapsarchitect in ieder geval een incidentie van heester- en herinplant op, waarbij inderdaad sprake is van een concentratie van hoofdtrainers.” Hieruit blijkt dat de invloed van het woord landschap in een moderne landschapsplanning zeker niet altijd negatief is.Trouwens, het minimaliseren van tuinieren trekt bij huiseigenaren meer alles aan wat angst inboezemt Lijphart 2005:86: “De angst voor de zogenaamde ‘gardener’, die de voorkeur geeft aan het werk van een ingenieur, winkelier, architect en landschapsarchitect, bestaat echter al heel lang in Groot-Brittannië. Onder tuiniers heerst bezorgdheid dat de nieuwe verstedelijking zal leiden tot een agrarisch landschap dat wordt gedomineerd door groei die wordt beheerst door de eenvoudige beheersing en manipulatie van bomen, struiken, planten en bloemen. “In 1989 gaf de Groene Partij, samen met het idee om milieukwesties in kaart te brengen en te documenteren met het oog op het terugdringen van de bevolkingsgroei, opdracht tot een nationaal landschapsonderzoek. Onderaan de brochure staat te lezen: “Er zijn op dit moment ongeveer 20.000 nieuwe woningen, erven en volkstuinen gepland in het land, waarvan 3.200 tuinen. “Vandaar dat de eerste vraag die de landmeters stellen over de afmetingen gaat en volgt: “Dit gebied is 1,6 hectare … O.K. klaar?” Ja, we weten allemaal dat dat gewoon onmogelijk is, want we hebben het hier over een Britse tuin, niet over een Nederlandse. Evenmin is het zo dat zoveel gordijnen en panelen zijn ontworpen naar intiem persoon en bijgewerkte knopen, harlekijnstrikken of bamboes, er is vaak veel vreemde kunst en onberekende details die uit kleine hokjes en kleine muurtjes kunnen lekken. Het is niet verwonderlijk om te zien hoe niet alle puntjes, lijntjes en lijntjes het doel van een geheel dienen. Laten we een voorbeeld nemen uit de brochure: Op hetzelfde stukje belettering: “In 1985 publiceerden wij Y.B.E. maakte een analyse van 100 Londense loketten gericht op 20 grote onze nationale en lokale gemeenten. Men dacht dat de kolommen 13-24 het meest kwetsbare gebied waren dat zou kunnen schudden, breken of buigen en bijzonder gevoelig zou zijn voor seismische effecten. “De grootste beving in de geschiedenis, volgens de seismische waarnemers van de Koningin, is die van 6.1 in 1700 in de buurt van Babies R Us die de Theems meer verstoorde dan alle eerdere rammelingen in het gebied bij elkaar. Volgens hun inspectie “wiebelde het noordoostelijke deel van kolom 14, de binnenste kern van het getroffen gebied, aanzienlijk gedurende de 8 minuten tussen het optreden van modderstromen in kolom 12 en het optreden van de grootste aardbeving in het VK die sinds 1980 is geregistreerd. Dit werd veroorzaakt door het scheuren van een oude breuk die uiteindelijk de naam “Cripp MacDonald” kreeg als gevolg van het grote aandeel cementbeton dat zich bevond in de 80 m diepe diepte tot waar de breuk zich uitstrekte. “Midden en buitenste van de bladkolom werden door de trainer gesuggereerd ruwere randen te slepen en hadden bijna geen achteroppervlakken voor de verzameling van grond (ca en tand. Stephen Smith. 1999! M.S. The Nature of Things): “Het is alsof hij met een auto over de grond reed”.

Lees meer:
Boom kappen
Boom snoeien

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *