Wat is het verschil tussen een Groepsbeleid en een beheer

Beveiligingsbedrijf Zoetermeer

Particuliere verzekeringsmaatschappijen die met andere groepen contracten sluiten om beveiligingsdiensten te verlenen.

Groepen voor “beperkte beveiliging” zijn gewoonlijk particuliere ondernemingen die zeer gevoelige faciliteiten of systemen beschermen, zoals gedefinieerd in de statuten van de groep. In het kader van deze gids zullen we naar deze groepen verwijzen als brede rechtshandhavingsorganisaties. Hun verantwoordelijkheden op het gebied van openbare veiligheid omvatten geen individuele veiligheidszaken zoals het melden van bedreigingen, het onderzoeken van misdaden, het verdelen van middelen, en andere beveiligingstaken. PAs werken niet voor deze organisaties.

Richtlijnen Elke anon die werkt binnen een besloten groep (bijvoorbeeld een IT-bezoek, of hulp bij een lopend onderzoek) zou een administratieve richtlijn, of ITIL-richtlijn, moeten uitvaardigen. De richtlijn dicteert elk aspect van het werk dat moet worden gedaan, en geeft een duidelijk overgangspad van het beleid dat door de admin is opgesteld naar alle acties die moeten worden ondernomen. Richtlijnen zijn verplicht wanneer dit de enige manier is waarop een anon zijn beveiligingsverantwoordelijkheden kan vervullen.

Richtlijnen voor operaties Soms zal de groep de operationele structuur van de groep willen vastleggen. In dit geval zal er een soort uitvoerend leiderschap verbonden zijn aan elke uitvoerende binnen de groep. De operationele leider (of directeur, of wat u ook beslist) is de persoon die de administratieve richtlijnen uitvoert en dus bepaalt welke acties van elk van de andere leden worden verlangd. Van hieruit moeten de operationele leden tekenen voor alle functies die moeten worden uitgevoerd of gedefinieerd door ops.

Richtlijnen voor controle en beheer Commando’s van het administratieteam zijn een goede plaats om de bevelen van het hoogste niveau voor de organisatie vast te leggen. Deze commando’s zullen uiteindelijk worden opgenomen in het organisatiehandvest dat als leidraad kan dienen voor alle andere commando’s die volgen. Belangrijke aspecten om te overwegen bij het schrijven van een beheerdersrichtlijn zijn:

timing: raak niet in paniek als uw administratieve richtlijnen niet van tevoren zijn geschreven. Het is altijd mogelijk dat het document later moet worden gewijzigd als zich nieuwe informatie voordoet. Wees duidelijk over hoe u uw administratieve richtlijnen kunt wijzigen in uw organisatiehandvest.

persoonlijke en organisatorische motivatie: zitten alle grote geesten van dit land aan dezelfde tafel en schrijven zij dezelfde dingen? Soms wel, maar soms ook niet. Is deze groep van één of twee personen bezig met het ontwikkelen of onderhouden van een belachelijk groot product? Het beste moment om uw beheerrichtlijnen te herschrijven zal komen wanneer het beheerteam een sterkere band met het product heeft ontwikkeld, of op een bepaald moment zelf zal moeten beantwoorden waarom alles wat het product doet iedereen stoort. Concentreer tot dan uw middelen op het product zelf in plaats van het trial-and-error proces van elke beheerdersrichtlijn te verlengen.

meerregelig scheidingsteken om stilistische verwarring te voorkomen.

Wat is het verschil tussen een groepsbeleid en een beheerdersrichtlijn?

Beheerdersrichtlijnen zijn schrijvens die tot doel hebben een strikte toepassing van een of meer door een bepaalde beheerder gedefinieerde beveiligingsbeleidslijnen te bereiken. Groepsbeleidslijnen zijn beter geschikt om meerdere beveiligingsbeleidslijnen toe te passen op een enkel stuk software, dan om te proberen beleidslijnen toe te passen op elk stuk software door meerdere beheerdersrichtlijnen toe te passen. Groepsbeleidslijnen houden ook rekening met organisatorische beperkingen, geven admins flexibiliteit (wat alleen admins zouden moeten hebben, toch?), en zijn veel meer een afspiegeling van een bedrijfscultuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *